BE.INDEPENDENT.

Řešení vaší NEZÁVISLOSTI na distribuční soustavě.

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE. BUĎTE NEZÁVISLÍ NA DISTRIBUČNÍ SÍTI!

Společně zjistíme, která služba je pro vaší situaci nejvhodnější.

BE.INDEPENDENT. je v podstatě jediné řešení, kde koncový klient může ovlivnit cenu své distribuce na faktuře. Dnes platí i to, že tímto řešením bude schopen ovlivnit i cenu samotné komodity. V rámci celku tohoto řešení je potřeba dodat, propočítat a diskutovat o veličinách - viz níže. My dodáme sofistikované výpočty a společně pak najdeme řešení.

CO POTŘEBUJEME PRO VÝPOČET?

 • požadovaný výkon zařízení: uvádějte v kW nebo v MW
 • předpokládaná spotřeba: uvádějte v kWh nebo v MWh
 • stručný popis výroby: 24/7 apod.
 • sídlo klienta/výroby
BUĎ.NEZÁVISLÝ.

ŘEŠENÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU:

1. BATERIE + DISTRIBUCE

 • Využití technologie baterie (úložiště) o výkonu, které stanoví CE.ENERGY.
 • Celkové řízení nabíjení a vybíjení zajištěno řídícím systémem.
 • Výsledkem je VELMI EFEKTIVNÍ využití distribuce.

2. BATERIE + DISTRIBUCE + FVE

 • Využití technologie baterie (úložiště) o výkonu, které stanoví CE.ENERGY.
 • Výsledkem je využití FVE v rámci výroby zelené energie. Tato energie bude využita na dobíjení baterie z FVE nebo distribuce.

3. BATERIE + FVE + GEN

 • CE.ENERGY nabízí technologii, kdy bude zákazník NEZÁVISLÝ na distribuční soustavě nebo bude distribuci využívat pouze efektivně.
  Nezávislost 70 %.
 • Součástí tohoto řešení je využití generátoru (kogenerační jednotky Symbio) a možnosti získání levného fosilního paliva.

4. BATERIE + GEN

 •  Využití technologie baterie (úložiště) o výkonu, které stanoví CE.ENERGY.
 • Celkové řízení nabíjení a vybíjení zajištěno řídícím systémem.
 • Výsledkem je VELMI EFEKTIVNÍ využití GEN/SYMBIO ENERGY.

5. FVE

 • Sofistikované řešení na základě instalace technologie fotovoltaické elektrárny.
 • Výkon bude stanoven dle spotřeby a výpočtu na míru klienta.

6. GEN/SYMBIO ENERGY

 • Sofistikované řešení na základě instalace technologie GEN/SYMBIO ENERGY.
 • Výkon bude stanoven dle spotřeby a výpočtu na míru klienta.

Všechna řešení realizovaná CE.ENERGY v rámci BE.INDEPENDENT. je možné získat buď do dlouhodobého pronájmu, kdy minimum je 5 let a doporučovaná délka pronájmu 10 a více let. 
Pokud však klient bude požadovat koupi, rádi mu vystavíme řešení na míru.

ŘEŠENÍ PRO SLOVENSKOU REPUBLIKU:

Pro slovenský trh nabízíme tedy tato řešení.
BE.INDEPENDENT. + GEN
kdy tuto variantu budeme preferovat a to rovnou cenou za kWh.

1000kW = 1MW = 0,2567 - 0,3245 EUR/kWh

BE.INDEPENDENT.GEN + BAT
BE.INDEPENDENT.FVE + BAT + Distribuce
BE.INDEPENDENT.FVE + BAT + GEN
BE.INDEPENDENT.FVE + Distribuce
BE.INDEPENDENT.FVE + GEN
BE.INDEPENDENT.FVE + BA

BE.INDEPENDENT.