Změna názvu společnosti z důvodu sloučení

Vážení obchodní partneři,

Tímto si Vás dovolujeme informovat, že s účinností od 1. 12. 2023 došlo ke sloučení společností CE.ENERGY správa majetku, s.r.o. se sídlem Ringhofferova 427, Olešovice, 251 68 Kamenice se společností CE.ENERGY CZECH, s.r.o. se sídlem Ringhofferova 427, Olešovice, 251 68 Kamenice, které budou nadále vystupovat pod novým jednotným obchodním názvem,

CE.ENERGY s.r.o. powered by MSR. (Společnost)

Z titulu sloučení přechází veškerá práva a závazky CE.ENERGY správa majetku, s.r.o. do nově vzniklé Společnosti. Ostatní údaje Společnosti (jako jsou IČO, sídlo, bankovní spojení, telefonické kontakty) zůstávají beze změny.

Od 1.12.2023 je obchodní název:

CE.ENERGY powered by MSR, s.r.o.

IČ: 02629828, DIČ: CZ02629828

Ringhofferova 427, Olešovice, 251 68  Kamenice

Sloučení společností nemá žádný vliv na práva a závazky, které má Společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší Společnosti. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.Služby, které pro vás vykonávala společnost CE. ENERGY správa majetku, s.r.o. budou zajišťovány v plném rozsahu výše uvedenou společností.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší Společností a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového obchodního názvu Společnosti.

Přejeme mnoho obchodních úspěchů.

V Kamenici 1. 12. 2023

S pozdravem,

Miroslav Zavřel

jednatel