Battery Box Laura

Velkokapacitní úložiště elektrické energie BB Laura

je zařízení, které řeší všechny potřeby moderního řízení spotřeby a dodávek elektrické energie do firmy.

Jedná se o novou technologii řešící energetickou soběstačnost firmy v těchto oblastech:

  • Peak shavingu
  • Pokrytí výpadku elektrické energie a záložního zdroje firmy
  • Umožnění vysokého výstupu při nízkém příkonu (na 400 kWh je třeba 63A)
  • Získání vyšší kapacity při výrazně nižším příkonu (snížení rezervované kapacity z rozvodné sítě)

Zároveň je BB Laura elegantním mobilním řešením pro koncerty, sportovní přenosy a filmové produkce. Výhodou je především velmi tichý provoz, kapacita dostačující pro napájení jedné akce a provoz šetrný k životnímu prostředí.Cena za pronájem zařízení je plně srovnatelná s cenou pronájmu elektrocentrály.

Technické parametry:

  • Výkon 352 kWh
  • Rozměr ISO 10 kontejner
  • Hmotnost 6,7 t