Největší stěhování technologií v dějinách firmy CE.ENERGY

Minulý týden proběhl přesun celkem 8 mega strojů a jejich osazení na předem připravená místa. Bez podpory jeřábu a drážní techniky by bylo téměř nemyslitelné tuto akci zrealizovat. Instalace těchto strojů, která je realizovaná na základě dlouhodobého strategického plánu, je dalším mezníkem v poskytování našich řešení pro firemní klientelu k zajištění jejich nezávislosti na distribuci  Z celé této akce přineseme v následujících měsících video dokument na který se již nyní můžete těšit.