Pořízení baterie pro okamžitou dodávku energie

  • Registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010914
  • Termín realizace: 1. 3. 2018 – 28. 2. 2019
  • Způsobilé výdaje: 6 444 400 Kč
  • Poskytnutá dotace: 5 155 520 Kč
  • Popis projektu, výsledky: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Žadatelem projektu je společnost CE.ENERGY CZECH, s.r.o. Hlavním cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti žadatele a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zavedení inovativní technologie v oblasti akumulace energie. Předmětem projektu je pořízení speciální baterie, prostřednictvím které bude společnost garantovat odstranění výpadku energie a její opětovné obnovení. Technologie je uzpůsobená k řešení výpadku energie krátkodobého charakteru, nahrazuje doposud využívané benzínové či naftové agregátory, které produkují vysoký objem emisí CO2. Společnost rovněž ušetření náklady spojené s využívání fosilních paliv.
  • Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci OP PIK.