První záložní zdroj s emisní úrovní STAGE V

CE.ENERGY jako první společnost pořídila do své rentalové flotily elektrocentrály STAGE V, které splňují ty nejpřísnější emisní normy.

STAGE V je dalším vývojovým stádiem emisních standardů pro motory, které se používají v nových strojích a vozidlech určených k provozu mimo silniční komunikace. Emisní úroveň Stage V pokračuje v cestě k dalšímu snižování množství pevných částic a obsahu oxidů dusíku NOx.

Model 1350 TwinPower splňující normu STAGE V, který CE.ENERGY pořídila do své rentalové flotily, je nejnovějším modelem, který obsahuje dva kompaktní generátory o výkonu 625 kVA v kontejnerové, ISO certifikované jednotce délky 20 stop. Tato konfigurace s rychlopřepínacím systémem umožňuje oběma generátorům pracovat nezávisle nebo paralelně. To poskytuje mnohem větší flexibilitu, řeší problémy se zatížením a přispívá k úsporám paliva a ke snížení emisí CO2 až o 40 % u aplikací s proměnlivým zatížením. Navíc generátor 1350 TwinPower poskytuje ekologický způsob napájení, přičemž emise oxidů dusíku (NOx) jsou nižší o 80 %.